Thuật toán tốc độ dành cho kết quả tìm kiếm mobile

Thuật toán tốc độ dành cho kết quả tìm kiếm mobile

Google đã thông báo trên googleblog rằng họ đang cập nhật một thuật toán tốc độ dành cho kết quả tìm kiếm dành riêng cho mobile và cho biết hiện đang triển khai cho tất cả người dùng.

Như vậy chính thức ngày 09/07 Google sẽ bắt đầu kết hợp thuật toán tốc độ dành riêng cho kết quả tìm kiếm trên mobile như là một yếu tố xếp hạng quan trọng.

Google không thêm bất kỳ chi tiết nào khác nhưng đã đăng trên Twitter thông tin sau:

Và một số thông báo từ chuyên gia Felipe Rincon:

Tóm lại, đây là những điểm quan trọng về bản cập nhật thuật toán tốc độ dành riêng cho mobile:

  • Chỉ ảnh hưởng đến các website có phiên bản mobile chậm nhất
  • Website có tốc độ nhanh nếu cải thiện nhanh hơn nữa thì cũng không cải thiện thứ hạng.

Và bản thuật toán tốc độ dành riêng cho phiên bản mobile đã phát hành. Vì thế nếu bạn thấy có sự thay đổi traffic truy cập từ thiết bị mobile, lưu lượng truy cập tăng hay giảm trên mobile tại thời điểm này đều liên quan tới thuật toán lần này.

Nếu bạn có website có tốc độ tải trang chậm trên mobile thì sẽ thấy ít lưu lượng truy cập hơn từ Google và Google Search Console hiển thị cho chúng ta các thay đổi xếp hạng trên thiết bị mobile. Nếu bạn thấy nhiều lưu lượng truy cập hơn, điều đó có nghĩa là đối thủ cạnh tranh đang có tốc độ rất chậm trên mobile. Xem thêm: Cách tối ưu hoàn hảo trên Google PageSpeed Insights

Vì vậy, hãy theo dõi báo cáo Google Search Console và lưu lượng truy cập của website. Và trong lần thông báo này Google cũng khuyến khích xem báo cao từ Pagespeed Insights, cũng như kiểm tra báo cáo trải nghiệm người dùng trên Google Chrome và sử dụng công cụ Lighthouse (ngọn hải đăng) của Google.

Xem thêm những chia sẻ giúp bạn cải thiện tốc độ trên mobile:

Theo dõi Twitter của SEO Nam Nguyễn: https://twitter.com/seonammap để luôn có những thông tin nóng bỏng từ Google.

Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Hoài Nam
Google luôn nhìn thấy bạn đang làm gì , đừng bao giờ tự tin rằng dùng các kỹ thuật để qua mặt Google , nếu không tự làm SEO được thì hãy liên hệ với SEO Nam Nguyen , đừng làm mất thời gian kiếm tiền của bạn.

Bản quyền nội dung